ชื่อ - สกุล :ดร.ทวีสิทธิ์ อิศรเดช
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าประดู่
หน้าที่หลัก :ผู้บริหารโรงเรียน
ที่อยู่ :
Telephone :xx-xxxx-xxxx
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม :