ชื่อ - สกุล :นางพรพรรณ โมกระหงษ์
ตำแหน่ง :ครู คศ.3
หน้าที่หลัก :สอนวิทยาศาสตร์
ที่อยู่ :4/2 ม.3 ต.หนองตะพาน อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
Telephone :089-250-9263
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
หน้าที่ในกลุ่ม : สอนวิทยาศาสตร์