ชื่อ - สกุล :นายเด่นชัย วงศ์บ้านดู่
ตำแหน่ง :ครู คศ.3
หน้าที่หลัก :หัวหน้ากลุ่มแผนงาน / งานสอนสุขศึกษา
ที่อยู่ :39/223 ม.1 หมู่บ้านเพ็ชรรัตน์เลควิว ถ.36 ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง 21000
Telephone :08-7143-4891
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระพลศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม : งานสอนสุขศึกษา