ชื่อ - สกุล :นายฉลาด สมพงษ์
ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงบประมาณ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :106/119 ถ.วัดมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150
Telephone :08-7008-3119
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารงานบุคคล